20220613153710

Täze energiýa

“Guangdong Posung New Energy Technology Co., Ltd.” DC aýlaw kompressorlaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen öňdebaryjy önümçilikdir.Önümimiz esasan elektrikli awtoulaglarda, gibrid awtoulaglarda, dürli görnüşli ýük awtoulaglarynda, şeýle hem ýörite in engineeringenerçilik ulaglarynda ulanylýar.On ýyllyk irki tehnologiýa gözlegleri we ösüşi, önümçilik we önümçilik we bazaryň toplanmagy bize täze energiýa ulaglary pudagynda öňdebaryjy orny berdi.

Posung DC ýygylygyna öwrülen elektrik aýlaw kompressorlaryny öndürýär.Hususy önümimizde iň az ses, ýokary täsirli, hil taýdan yzygiderli, ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýan kiçijik göwrüm bar.Posung önümleri doly intellektual eýeçilik hukugy bilen goralýar we bizde birnäçe patent bar.
Göçürilişe görä 14CC, 18CC, 28CC we 34CC seriýalary bar.
Işleýän naprýa rangeeniýe diapazony 12V-den 800V çenli.
Posung, transportymyzyň elektrik we gibrid ulaglar dünýäsine öwrülmeginde hakyky göz öňüne getiriji bolup, has gowy önüm öndürmäge we pudagymyzdaky ähli esasy önümler bilen berk gatnaşyk gurmak arkaly bu maksada ýetýäris.

“Posung” -da dünýädäki müşderilere ajaýyp önümler we ýyldyz hyzmaty bilen garaşýarys.

Önümçilik we synag enjamlary

Assembly Awtomatlaşdyrylan gurnama liniýasy

CN German CNC Machine

● Koreýa CNC enjamy

Acu Wakuum geliý barlag ulgamy

● Elektrik gysyjy öndürijilik synag ulgamy

● Sesi laboratoriýasy

● Kondisioner öndürijiligi Entalpiýa barlaghanasy

Taryh

Sentýabr 2017

Sekiz ýyllyk deslapky tehnologiýa gözlegleri we ösüşi, önümçilik we bazar toplanmagy bize täze energiýa ulaglary pudagynda tehnologiki öňdebaryjy orny berdi.

2017-nji ýylyň sentýabr aýynda POSUNG Guangdong welaýatynyň Şantou şäherinde täze zawod döretdi we täze energiýa ulaglarynyň dökülmegine garşy önümçilik kuwwatyny giňeltdi.Bazara bolan islegiň ýokarlanmagy.

Iýul, 2011

Ilkinji günlerde, Posung Şanhaýda Şanhaý Posung Compressor Co., Ltd.-ni esaslandyranda, uzak möhletli gözleg we işläp düzdi we birnäçe oýlap tapyş patentine ýüz tutdy.Bu döwürde önümçilige hem maýa goýuldy we dizaýnyň yzygiderli kämilleşdirilmegi kompressora has kämillik tehniki öndürijiligini almaga mümkinçilik berdi.

Önümiň görkezilmegi